Nieuws

Hinder door werken te Axelsvaardeken - 22/01/2015

Aannemer Visser & Smit Hanab NV is reeds enkele weken gestart met werken in opdracht van Eandis. Deze werkzaamheden hebben als doel om de elektriciteits- en aardgasbevoorrading van Wachtebeke en Moerbeke te versterken. De aannemer is ondertussen gestart met de graafwerken langs het Axelsvaar...

Lees verder22 januari 2015

Baggerwerken op de Moervaart en Boven-Durme maand vroeger afgerond

15 januari 2015 – Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de baggerwerken op de Moervaart en de Boven-Durme afgerond. De werken zijn vlot verlopen en zijn daardoor een maand vroeger dan voorzien klaar. Door het verwijderen van het baggerslib kan het pleziervaartverkeer in de toekomst ...

Lees verder15 januari 2015

Hinder door werken te Axelsvaardeken

Aannemer Visser & Smit Hanab NV is reeds enkele weken gestart met werken in opdracht van Eandis. Deze werkzaamheden hebben als doel om de elektriciteits- en aardgasbevoorrading van Wachtebeke en Moerbeke te versterken. Tot op heden vonden de werken plaats op grondgebied van Moerbeke en langs de ...

Lees verder14 januari 2015

Milieu en gezondheid in de Gentse Kanaalzone ???

Bekendmaking resultaten humane biomonitoring Op dinsdag 27 januari zal het Steunpunt Milieu en Gezondheid de resultaten bekendmaken van het humane biomonitoringsonderzoek dat sinds maart 2013 loopt in de Gentse kanaalzone. In dit onderzoek werd de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen in he...

Lees verder13 januari 2015

De plannen van het gemeentebestuur voor 2015!

Op 30 december 2014 organiseerde het College van Burgemeester en Schepenen een persconferentie. Zoals het hoort wordt er op het eind van het jaar even achterom gekeken. Dat is zinvol als je één oog gericht houdt op de toekomst. In dezelfde persmap lees je dan ook hun voornemens voor 2015. M.a.w....

Lees verder12 januari 2015